Саясат негізгі басқару құжаты болып табылады ТОО «Микрофинансовая организация ЗаймОК»

Осы Құпиялылық саясаты (бұдан әрі-саясат) сайтқа қолданылады zaimok.kz (бұдан әрі-Сайт) және барлық ақпаратқа қатысты, "Займок" Микроқаржы ұйымы " ЖШС және / немесе оның үлестес тұлғалары (бұдан әрі – Серіктестік) Серіктестік қызметтерін пайдалану немесе пайдалану әрекеті кезінде пайдаланушы туралы ала алады, ақшалай қарыз алуды қамтитын.

Серіктестіктің қызметтерін пайдалану Пайдаланушының осы Саясатпен және онда көрсетілген оның Дербес ақпаратын өңдеу шарттарымен сөзсіз келісетінін білдіреді. Серіктестік осы Саясаттың бөліктерін кез келген уақытта біржақты тәртіппен өзгерту, қосу және/немесе жою құқығын өзіне қалдырады. Саясаттағы барлық өзгерістер сайтта орналастырылған сәттен бастап дереу күшіне енеді.

Осы шарттармен келіспеген жағдайда Пайдаланушы Серіктестік қызметтерін пайдаланудан бас тартуға тиіс.

Серіктестік алатын және өңдейтін пайдаланушылардың жеке ақпараты

Серіктестік сайтта сауалнаманы тіркеу және толтыру кезінде немесе Пайдаланушының жеке деректерін қоса алғанда, Қызметтерді пайдалану процесінде Пайдаланушы өзі туралы дербес ұсынатын жеке ақпаратты жинайды және сақтайды. Қарыз беру (қызмет көрсету) үшін міндетті ақпарат арнайы түрде белгіленген. Басқа ақпаратты пайдаланушы өз қалауы бойынша береді.

Сондай-ақ, серіктестік сайт беттеріне кірген кезде пайдаланушылар туралы сәйкестендірілмейтін жеке ақпаратты жинау құқығын өзіне қалдырады. Бұл ақпаратқа IP-мекен-жайы, cookie-ден ақпарат, пайдаланушының браузері туралы ақпарат (немесе сайтқа кіру жүзеге асырылатын басқа Бағдарлама), қол жеткізу уақыты, сұралған беттің мекен-жайы, сондай-ақ пайдаланушының интернет-қызметтері провайдерінің домендік атауы кіреді.

Сондай-ақ, серіктестік тікелей қызмет көрсетумен байланысты пайдаланушылардан ақпаратты жинайды және сақтайды, бұл басқалармен қатар жіберілген және келісілген Офертаны қамтиды.

Серіктестік пайдаланушылар ұсынатын дербес ақпараттың дұрыстығын тексеру құқығын өзіне қалдырады. Жалған ақпарат берудің салдары Офертада (сілтеме) анықталған.

Серіктестік алатын және өңдейтін пайдаланушылардың жеке ақпараты

Серіктестік дербес деректерді Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес өңдеуді жүзеге асырады. Өңдеу мақсаттарына сәйкес келетін жеке деректер ғана өңделеді. Серіктестікте өңделетін дербес деректердің мазмұны мен көлемі мәлімделген өңдеу мақсаттарына сәйкес келеді.

Серіктестік қарыз беру мақсатында дербес деректерді өңдеуді жүзеге асырады.

Серіктестік қызмет көрсету мақсатында пайдаланушыдан алған пайдаланушының кез келген дербес ақпараты пайдаланушының меншігі болып қалады. Серіктестікке өзінің дербес деректерін бере отырып, Пайдаланушы серіктестікке осы жеке ақпаратты оны заңды пайдалану мақсатында, атап айтқанда (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) пайдалану құқығын береді):

  • Қарыз беру;
  • Пайдаланушының рұқсатымен ақпаратты үшінші тарапқа беру;
  • Қарыз шарты бойынша уағдаластықтардың орындалуын қадағалау;
  • Жарнамалық ұсыныстарды, соның ішінде үшінші тараптарды көрсету.

Пайдаланушының жеке ақпаратын өңдеу және оны үшінші тұлғаларға беру шарттары

Дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыру және жүзеге асыру кезінде серіктестік Қазақстан Республикасының Дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасының талаптарын басшылыққа алады.

Серіктестік пайдаланушының жеке ақпаратын үшінші тұлғаларға беруге құқылы:

  • беру пайдаланушыға қызмет көрсету үшін қажет және пайдаланушы мұндай әрекеттерге келісімін білдірді;
  • беру Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген;
  • серіктестіктің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында, егер пайдаланушы онымен жасалған қарыз шартының талаптарын бұзса.

Пайдаланушылардың жеке деректерін қорғау

Серіктестік пайдаланушылардың жеке деректерін қорғау үшін қажетті техникалық және ұйымдастырушылық шараларды қабылдайды. Бұл шаралар ақпаратқа заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізудің, сондай-ақ оны жоюдың, өзгертудің, көшірудің, таратудың және/немесе зиянкестердің басқа да заңсыз әрекеттерінің алдын алу жөніндегі шараларды қамтиды.